Dział obsługi klienta:

tel: 22 812 52 86
fax: 22 812 52 86
tel kom: +48 505 456 505
tel kom: +48 501 199 197
email: info@nextadv.pl

Adres:

AUTO OD NOWA
ul. Błękitna 87,
04-663 Warszawa

Next Adv sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307262.
NIP: 118 195 22 41.